SLOVKOREKT

Spoločnosť Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol. s r.o. je spoločnosťou s dlhoročnou tradíciou v oblasti stavebníctva, s činnosťou zameranou na oblasť výstavby, opráv a obnovy povrchov ciest, mestských komunikácii, mostov a cestného príslušenstva.

Prostredníctvom obaľovacích súprav nachádzajúcich sa v Kráľovej Lehote, Podbieli a Hornej Mičinej naša spoločnosť vyrába certifikované asfaltové zmesi a taktiež zabezpečuje predaj dolomitického kameniva v Lome Podspády a v Lome Horná Mičiná.

Naša spoločnosť je držiteľom ISO certifikátov systému manažérstva kvality:

EN ISO: 9001:2015

EN ISO: 14001:2015

EN ISO: 45001:2018

Aktuálne projekty:

 1. Mesto Ružomberok – Cyklochodník Ružomberok
 2. Obec Štrba – Podpora dobudovania základanej technickej infraštruktúry-stavebné práce-II.etapa
 3. LESY SR – LC Pálenica
 4. SC ŽSK – Obaľované asfaltové kamenivo časť 13 Námestovo
 5. SC ŽSK – Obaľované asfaltové kamenivo časť 14 Trstená
 6. Mesto Lipt. Mikuláš – Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba
 7. SSC – I/66 Podbrezová – rekonštrukcia cesty II. etapa
 8. Mesto Lipt. Mikuláš – Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste LM v r. 2023
 9. Obec Lipt. Ján – Rekonštrukcia MK v obci Lipt. Ján
 10. Obec Malužiná – Rekonštrukcia MK Malužiná
 11. Obec Nižná Boca – Rekonštrukcia MK v obci Nižná Boca
 12. SC ŽSK – Zosilnenie povrchov ciest v regióne Liptov
 13. Obec Čimhová – Rekonštrukcia MK v obci Čimhová
 14. Obec Východná – Stavebné úpravy MK Kút – Smrekovica
 15. Obec Lipt. Kokava – Asfaltovanie MK v obci Lipt. Kokava
 16. Obec Zázrivá – Asfaltovanie MK v obci Zázrivá
 17. TetraStav, s.r.o. – Asfaltovanie komunikácie etapa II. „Rezidencia Hrabovo“
 18. ST. NICOLAUS a.s. – Opravy spevnených plôch dvora v areáli spol. St. Nicolaus a.s.