SLOVKOREKT

Spoločnosť Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol. s r.o. je spoločnosťou s dlhoročnou tradíciou v oblasti stavebníctva, s činnosťou zameranou na oblasť výstavby, opráv a obnovy povrchov ciest, mestských komunikácii, mostov a cestného príslušenstva.

Prostredníctvom obaľovacích súprav nachádzajúcich sa v Kráľovej Lehote, Podbieli a Hornej Mičinej naša spoločnosť vyrába certifikované asfaltové zmesi a taktiež zabezpečuje predaj dolomitického kameniva v Lome Podspády a v Lome Horná Mičiná.

Naša spoločnosť je držiteľom ISO certifikátov systému manažérstva kvality:

EN ISO: 9001:2015

EN ISO: 14001:2015

EN ISO: 45001:2018

Aktuálne projekty:

 1. Mesto Ružomberok – Cyklochodník Ružomberok
 2. Obec Ťapešovo – Lokalita Marackého pľac – MK
 3. Obec Zázrivá – Asfaltovanie komunikácie v Zázrivej – Dolina
 4. Obec Štrba – Podpora dobudovania základanej technickej infraštruktúry-stavebné práce-II.etapa
 5. Mesto Dolný Kubín – Odbočovací pruh na ul. Aleja Slobody,Dolný Kubín-I.etapa a II.etapa
 6. Metrostav a.s. – OC Liptovský Mikuláš, ulica Obslužná
 7. DALITRANS, s.r.o. – Asfaltovanie plochy ČS
 8. Obec Hruštín – Vybudovanie časti miestnej komunikácie KUTINA-DIELNICE
 9. ŽSK – Rek. telesa cesty II/584 Huty-L.Matiašovce, vpravo
 10. Obec Lipt. Ondrej – Asfaltovanie MK
 11. VPS LM – Výmena obrubníkov popri ceste I.triedy/č.18 v Lipt. Mikuláši I.etapa
 12. LESY SR – LC Pálenica
 13. SC ŽSK – Obaľované asfaltové kamenivo časť 13 Námestovo
 14. SC ŽSK – Obaľované asfaltové kamenivo časť 14 Trstená
 15. Obec Hybe – Rekonštrukcia a modernizácia Mk v obci Hybe
 16. Mesto Lipt. Mikuláš – Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba
 17. VPS LM – Výmena obrubníkov popri ceste I.triedy/č.18 v Lipt. Mikuláši II.etapa