SLOVKOREKT

Spoločnosť Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol. s r.o. je spoločnosťou s dlhoročnou tradíciou v oblasti stavebníctva, s činnosťou zameranou na oblasť výstavby, opráv a obnovy povrchov ciest, mestských komunikácii, mostov a cestného príslušenstva.

Prostredníctvom prenajatých obaľovacích súprav nachádzajúcich sa v Kráľovej Lehote a Podbieli naša spoločnosť vyrába certifikované asfaltové zmesi a taktiež zabezpečuje predaj dolomitického kameniva v Lome Podspády.

Naša spoločnosť je držiteľom ISO certifikátov systému manažérstva kvality:

EN ISO: 9001:2015

EN ISO: 14001:2015

EN ISO: 45001:2018

Aktuálne projekty:

 1. Obec Hybe – Hybe Záhumnie Rekonštrukcia MK I.
 2. Obec Liesek – Rekonštrukcia chodníka v obci Liesek na ul. Staničná –
 3. Obec Rabča – Asfaltovanie jestvujúcich MK v obci Rabča
 4. SC ŽSK – Obnova a zosilnenie povrchu siest II. a III.tr.
 5. SC ŽSK – Obaľované asfaltové kamenivo
 6. Lesy SR – Oprava príjazdovej cesty na expedičnom sklade Zákamené
 7. Lesy SR – Oprava príjazdovej cesty do areálu expedičného skladu Lipt. Hrádok
 8. Mesto Lipt. Hrádok – Stavebné úpravy chodníkov a parkovísk Lipt. Hrádok
 9. Mesto Lipt. Hrádok – Komunikácie v meste Lipt. Hrádok
 10. Mesto Ružomberok – cyklochodník
 11. TETRASTAV s.r.o. – cesta popri Váhu, areál MONDI SCP