Kontakt

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o.
Pod Stráňami 4
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 31 602 363
IČ DPH: SK2020429059

Číslo účtu:
VÚB banka, a.s.
SK74 0200 0000 0046 5154 1853

Kontakt sekretariát:
slovkorekt@slovkorekt.sk

Telefónne číslo:
+421 44 3811007